Μεγάλη Σαρακοστή

Η οικογενειακή ζωή στο σπίτι κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής / π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν – Μεγάλη Σαρακοστή, Ἕνας τρόπος ζωῆς

Γιὰ τὴν ὀρθόδοξη ἀντίληψη, τὸ σπίτι καὶ ἡ οἰκογένεια ἀποτελοῦν τὴν πρώτη καὶ βασικότερη περιοχὴ τῆς χριστιανικῆς ζωῆς ἢ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου