Μέγας βασίλειος

Προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών ωφελοίντο λόγων / Μεγάλου Βασιλείου

Στην άλλη ζωή, θα φθάσουμε με την αρετή. Την αρετή, που εξύμνησαν κι οι ποιητές κι οι πεζογράφοι, άλλα πιο πολύ οι φιλόσοφοι. Έτσι, μεγαλύτερη ...

[ Ἀρχὴ πολιτείας ἁπάσης νέων τροφὰ ΠΛΑΤΩΝ] Ἡ Παιδεία εἶναι δρόμος ἀπελευθέρωσης καὶ ὄχι διαδικασία ἐξαναγκασμοῦ καὶ ἀνελευθερίας.

Τρόπος ὁ Ἑλληνικός. Διατυπώθηκε πρὸ δεκαεπτὰ αἰώνων ἀπὸ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες. Ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνὸς καὶ ὁ Ἅγιος ...

Και φυσικά, σε καμία περίπτωση, ένας Ορθόδοξος Ιερός Ναός, δεν είναι δυνατόν να εξισωθεί μ’ ένα θέατρο ή έναν κινηματογράφο / Ανέστης Βλάχος

Δύσκολες ημέρες ξεκινούν από σήμερα για τους Ορθοδόξους Έλληνες, εκείνους που αντιλαμβάνονται την αξία του θησαυρού της Ορθόδοξης λατρείας, με την ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου