μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν

«αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν» -Όμηρος, Ιλιάς Ζ΄ 208-209

«Πάντα να αριστεύεις, να υπερέχεις των άλλων, να μη ντροπιάζεις το γένος των πατέρων σου (προγόνων σου)». Με αυτά τα λόγια συμβούλεψε ο Ιππόλαχος ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου