Μίλλερ

Άγιος Ιωάννης Βατάτζης: Η οικονομική πολιτική του «Πατρός των Ελλήνων»

Κατά τα διαλείμματα των στρατειών αυτού, ο Βατάτζης αφωσιώθη, μετ’ επιφανούς επιτυχίας εις την οικονομικήν ανάπτυξιν της αυτοκρατορίας. Υπό την πατριαρχικήν αυτού διοίκησιν, η χώρα απήλαυσε, μεγάλης υλικής ευημερίας. Υπήρξεν οικονόμος… Περισσότερα »Άγιος Ιωάννης Βατάτζης: Η οικονομική πολιτική του «Πατρός των Ελλήνων»