Το Ρωμαίικο >

μνημόσυνο

Κολλυβαδικό μνημόσυνο / Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος – Θεολόγος

«Γέγηθε ὑμῖν ὁ Ἄθως, Κολλυβάδες, Νύμφη δὲ Χριστοῦ νῦν Ἐκκλησία χαί­ρει», διαβάζουμε στήν Ἀκολουθία τῶν ὁ­σί­ων Κολλυβάδων πατέρων τό Σάβ­βα­το τῆς Δια­­­καινησίμου, καθώς μέσα στήν ἀνα­στά­σιμη ἀτμόσφαιρα ἑορτά­ζε­ται ἡ μνή­μη… Περισσότερα »Κολλυβαδικό μνημόσυνο / Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος – Θεολόγος