Μονή

«Kόσμου παντὸς ἐμάκρυνας καὶ τῇ σεπτῇ σου Μονῇ ἐν Αἰγίνῃ πάτερ κατεσκήνωσας» / Ὁ ἅγιος Νεκτάριος

Ὁ Κασσιανὸς ὁ Ρωμαῖος, ἕνας ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς τῆς Φιλοκαλίας, γράφει πὼς ὁ σκοπὸς τῶν μοναχῶν, αὐτῶν δηλαδὴ ποὺ ἀφιερώνονται στὸν Θεό, εἶναι ἡ καθαρότητα τῆς καρδιᾶς, ἐνῶ τὸ τέλος… Περισσότερα »«Kόσμου παντὸς ἐμάκρυνας καὶ τῇ σεπτῇ σου Μονῇ ἐν Αἰγίνῃ πάτερ κατεσκήνωσας» / Ὁ ἅγιος Νεκτάριος