Το Ρωμαίικο >

μονογονεϊκή

Η μονογονεϊκή οικογένεια / Αλεξάνδρου Κακαβούλη, Καθηγητή Πανεπιστημίου

Η έννοια της οικογένειας Ο τυπικός ορισμός της οικογένειας περιγράφει την ομάδα προσώπων που αποτελείται από τη νόμιμη σύζευξη ενός άνδρα και μιας γυναίκας και την εξ αυτής απόκτηση παιδιών… Περισσότερα »Η μονογονεϊκή οικογένεια / Αλεξάνδρου Κακαβούλη, Καθηγητή Πανεπιστημίου