Μουρζά

Εκκλησία, η μάνα μας*

Ρώτησαν κάποτε ένα μοναχό: τι κάνετε τόσες ώρες μέσα στην Εκκλησία, δε βαριέστε; Κι εκείνος απάντησε: εσύ τι έκανες εννιά μήνες στη μήτρα της μάνας ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου