Μουσουλμανοποίηση

Ελένη Παπαδοπούλου: Η μουσουλμανοποίηση της χώρας γίνεται πλεον οργανωμένα και νόμιμα. Η Ελλάδα χάνεται.

Η μουσουλμανοποίηση της χώρας γίνεται πλέον οργανωμένα και νόμιμα. Ο νόμος που παραθέτω ψηφίστηκε τώρα, τον Ιούνιο του 2022 (Ν. 4939/2022) με ...

Ελένη Παπαδοπούλου: Η μουσουλμανοποίηση της χώρας γίνεται πλέον οργανωμένα και νόμιμα. Η Ελλάδα χάνεται.

Η μουσουλμανοποίηση της χώρας γίνεται πλεον οργανωμένα και νόμιμα. Ο νόμος που παραθέτω ψηφίστηκε τώρα, τον Ιούνιο του 2022 (Ν. 4939/2022) με ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου