Μυροφόρες

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΜΥΡΩΝ ΘΕΟΦΡΟΝΕΣ ΟΠΙΣΩ ΣΟΥ ΕΔΡΑΜΟΝ

(Θεολογικό σχόλιο στην Κυριακή των Μυροφόρων) Η τρίτη Κυριακή από του Πάσχα είναι αφιερωμένη στους αγίους Μυροφόρους, άνδρες και γυναίκες, οι ...

«Γυναίκες μετά μύρων θεόφρονες οπίσω σου έδραμον» / Λάμπρου Σκόντζου

(Θεολογικό σχόλιο στην Κυριακή των Μυροφόρων)         Η τρίτη Κυριακή από του Πάσχα είναι αφιερωμένη στους αγίους Μυροφόρους, άνδρες και γυναίκες, ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου