ο Νυμφίος έρχεται

Τι σημαίνει «Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται…» / Θ. Ι. Ρηγινιώτης

Δύο από τα πιο γνωστά τροπάρια της Μ. Εβδομάδας είναι τα «Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται» και «Τον νυμφώνα Σου βλέπω». Ποια είναι όμως η σημασία τους; Το ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου