Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΑΡΤΟΣ

Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΑΡΤΟΣ / π. Δημητρίου Μπόκου

Η ενανθρώπηση του Θεού, η κάθοδός του δηλαδή στη γη, υπαγορεύτηκε απ’ την ανέκφραστη φιλανθρωπία του Θεού, λόγω της αδυναμίας του ανθρώπου, μετά την ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου