Οι Πόντιοι στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο

Οι Πόντιοι στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο: Από τους πρώτους στην Κορυτσά, αλλά και στήριγμα από τα χωριά

Εθάρρεσεν ο κεπαζές οι Πόντιοι κοιμούνταν κι άμον οψάρια ’ς σο τηγάν’ ψεμένα θα σκλαβούνταν.* Πολλές είναι οι μαρτυρίες για τη συμμετοχή των ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου