Το Ρωμαίικο >

Οικουμενική Σύνοδος

Οικουμενικές Σύνοδοι

1η Οικουμενική Σύνοδος: 325 μ.Χ. Νίκαια της Βιθυνίας. Συνεκλήθη από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Έλαβαν μέρος 318 επίσκοποι. Ασχολήθηκε με τη βλασφημία του Αρείου ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού… Περισσότερα »Οικουμενικές Σύνοδοι