Όμηρος

«αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν» -Όμηρος, Ιλιάς Ζ΄ 208-209

«Πάντα να αριστεύεις, να υπερέχεις των άλλων, να μη ντροπιάζεις το γένος των πατέρων σου (προγόνων σου)». Με αυτά τα λόγια συμβούλεψε ο Ιππόλαχος ...

Κρυμμένα ή Κρυφά Σχολειά; / Μοναχός Ταράσιος Κουτλουμουσιανός

Τα τελευταία χρόνια στις επίσημες γιορτές του Ελληνισμού, από πλευράς είτε εθνικής είτε εκκλησιαστικής, εμφανίζονται στα Μ.Μ.Ε. διάφορα ...

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ* / Ἰωάννου Ν. Θεοδωρακοπούλου

Ὁ ἄν­θρω­πος ζεῖ μέ­σα στὸ πα­ρόν, μέ­σα στὸ πα­ρελ­θὸν καὶ μέ­σα στὸ μέλ­λον.  Τὸ σύ­νο­λο τοῦ πα­ρόν­τος, ὅ­που μέ­σα ζεῖ ὁ ἄν­θρω­πος ...

Αναφορές βοτάνων στον Όμηρο / Γράφει ο Αυγερινός Γεωργόπουλος

Τα έργα του Ομήρου, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια προσφέρουν στους μελετητές πλήθος πληροφοριών για τη ζωή των ανθρώπων. Σποραδικά στα έργα αυτά γίνονται ...

Η αρχαιομάθεια πύλη για την απρόσκοπτη εκμάθηση της νεοελληνικής γλώσσας / της κ. Κοραλλίας Τσέρνκοβιτς

Παρά την τεσσάρων αιώνων θαλερή παράδοση της κλασσικής εκπαίδευσης στην Κροατία, κατά την οποία η αρχαιομάθεια έζησε και εξακολουθεί να ζει τα ...

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἀγαπητά μου παιδιά! Με ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ συγκίνησι σᾶς χαιρετῶ ὁ γέρων ἐπίσκοπος, ποὺ μὲ ἀξιώνει ὁ Θεὸς νὰ ὑπηρετῶ ἐπὶ 60 ἔτη Ἐκκλησία καὶ γένος. ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου