Πᾶν μέτρον ἄριστον

Το μέτρο είναι για τους μετρίους; / Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Γραμμένο σὲ τοῖχο, καλοί μου φίλοι, σίγουρα ἀπὸ νεανικὸ χέρι. Λέει: «Τὸ μέτρο εἶναι γιὰ τοὺς μετρίους»! Προφανῶς θέλει νὰ πεῖ ὅτι γιὰ τοὺς ἔξυπνους, ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου