Το Ρωμαίικο >

παγκόσμιο

Όλοι οι Αγιορείται έχομεν ευθύνην! / Του ιερομονάχου Χαρίτωνος*

Άγιοι Καθηγούμενοι και πατέρες, επιθυμούμε να καταθέσουμε με όλον τον σεβασμό μας, προς εσάς που έχετε την πνευματική και την διοικητική ευθύνη του Ιερού ημών Τοπου, με φόβο Θεού και… Περισσότερα »Όλοι οι Αγιορείται έχομεν ευθύνην! / Του ιερομονάχου Χαρίτωνος*