Το Ρωμαίικο >

Παναγούδα

Σοφιστείες – ΄΄προφάσεις εν αμαρτίαις΄΄ προς παραλαβήν της ΄΄κάρτας του πολίτη΄΄ / Ιερομόναχος Αρσένιος και Μοναχός Ησαΐας*

Εισαγωγικά. Από τριακονταετίας και πλέον είχαν ξεκινήσει στην ελλάδα οι προσπάθειες και οι σχεδιασμοί δια να νομοθετηθή η έκδοσις ταυτότητος περιεχούσης τον αριθμόν του Αντιχρίστου (666), με στόχον στο αμεσώτατον… Περισσότερα »Σοφιστείες – ΄΄προφάσεις εν αμαρτίαις΄΄ προς παραλαβήν της ΄΄κάρτας του πολίτη΄΄ / Ιερομόναχος Αρσένιος και Μοναχός Ησαΐας*

Σοῦ γεμίζω τό μάτι τώρα;»

Εὐ­λα­βής ἱ­ε­ρέ­ας δι­η­γεῖ­ται: «Νέ­ος ἀ­πό Κα­βά­λα, δε­κα­έ­ξι χρο­νῶν, ὀ­νό­μα­τι Γι­ῶρ­γος, ἦρ­θε μέ ἕ­να φί­λο του νά γνω­ρί­ση τόν γέ­ρον­τα Πα­ΐ­σιο, γιά τόν ὁ­ποῖ­ον εἶ­χε ἀ­κού­σει τό­σα καί τόν φαν­τα­ζό­ταν με­γα­λο­πρε­πή… Περισσότερα »Σοῦ γεμίζω τό μάτι τώρα;»

ΣΟΦΙΣΤΕΙΕΣ «Προφάσεις ἐν ἀμαρτίαις» / ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΝ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ἀπό τριακονταετίας καί πλέον εἶχαν ξεκινήσει στήν Ἑλλάδα οἱ προσπάθειες καί οἱ σχεδιασμοί διά νά νομοθετηθῆ ἡ ἔκδοσις ταυτότητος περιεχούσης τόν ἀριθμόν τοῦ Ἀντιχρίστου (666), μέ στόχον στό ἀμεσώτατον μέλλον… Περισσότερα »ΣΟΦΙΣΤΕΙΕΣ «Προφάσεις ἐν ἀμαρτίαις» / ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΝ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ