Το Ρωμαίικο >

Πανελλήνια Ένωσις Θεολόγων

Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) Αναστασίου Τσόχα 36, Αθήνα 115 21 Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης της Πράξεως με τίτλο: «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων… Περισσότερα »Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)