Το Ρωμαίικο >

παράδοση

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ / Κώστας Δ. Κονταξής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το σπίτι είναι το λίκνο της κοινωνικής ζωής· μέσα σε αυτό, αυτή γεννιέται ουσιαστικά και αρχίζει να διαμορφώνεται, πριν να αναπτυχθεί σε πλατύτερη βάση, όταν βγει από αυτό. Ο Μ.… Περισσότερα »Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ / Κώστας Δ. Κονταξής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Κάποιος ποιητής είπε, «αυτό που κάνουν στο πνεύμα σήμερα, θα κάνουν στο ψωμί αύριο». Διαλύουν τους ανθρώπους και μετά τους παίρνουν το ψωμί. Γι΄ αυτό να μην πεις, τι με… Περισσότερα »ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ / Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη

Οἱ κρίσεις στὸ ἐπίπεδο τῆς ἠθικῆς, τῆς κοινωνικῆς, τῆς πολιτιστικῆς, τῆς πολιτικῆς ἢ καὶ αὐτῆς τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς ἔχουν πνευματικὴ προέλευση. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι κάθε κρίση, σὲ ὁποιοδήποτε ἐπίπεδο τῆς… Περισσότερα »ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ / Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη

«Στα σκολειά της προδοσίας» σβήνει η Ελλάδα / Νατσιός Δημήτριος*

Να ξεκινήσω με κάτι που έγραψε ο Φώτης Κόντογλου, που όσο ζούσε ούτε κατουρημένες ποδιές φιλούσε ούτε την διεφθαρμένη εξουσία προσκυνούσε: «Οι ψυχές των νέων είναι ρημαγμένες από τα άγρια… Περισσότερα »«Στα σκολειά της προδοσίας» σβήνει η Ελλάδα / Νατσιός Δημήτριος*

Οι αγένητοι Γίγαντες της Ρωμηοσύνης / Παπαδόπουλος Θεόφιλος, δάσκαλος

Ο Έλληνας με τον ελληνισμό του και την ορθοδοξία του είναι σαν τον επιστήμονα που με τον αξονικό τομογράφο του ανακαλύπτει και το παραμικρό ογκίδιο (τα κύτταρα που τρελάθηκαν). Έτσι… Περισσότερα »Οι αγένητοι Γίγαντες της Ρωμηοσύνης / Παπαδόπουλος Θεόφιλος, δάσκαλος

Διδάγματα από την παραδοσιακή παιδαγωγική των παλαιών / Χρυσοστόμου Παπασωτηρίου, Ιατρού

Παιδαγωγική. Ἡ ἀγωγὴ τῶν παίδων. Παῖς καὶ ἂγω. Ὁδηγῶ τὸν παῖδα, τὸν νέο. Ἡ διαρκὴς φροντίδα τοῦ παιδαγωγοῦ για τή διαμόρφωση τῆς ψυχῆς τῶν νεῶν. Στήν προκειμένη περίπτωση ἡ ἀγωγή… Περισσότερα »Διδάγματα από την παραδοσιακή παιδαγωγική των παλαιών / Χρυσοστόμου Παπασωτηρίου, Ιατρού

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ* / Γιώργου Θεοτοκᾶ

Ὅ­ταν μι­λοῦ­με σή­με­ρα γιὰ Ἑλ­λη­νι­κὴ πα­ρά­δο­ση, βά­ζου­με στὸν νοῦ μί­α πνευ­μα­τι­κὴ καὶ ἠ­θι­κὴ ἐ­ξέ­λι­ξη μα­κρό­συρ­τη καὶ πο­λυ­ποί­κι­λη, μὲ πλῆ­θος δι­α­κλα­δώ­σεις ποὺ μπλέ­κον­ται ἀ­να­με­τα­ξύ τους καὶ συ­χνὰ ἀν­τι­στρα­τεύ­ον­ται ἡ μί­α στὴν… Περισσότερα »ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ* / Γιώργου Θεοτοκᾶ

«ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ» / Κώστα Ρωμαίου

Ἡ ἑλ­λη­νι­κὴ Λα­ο­γρα­φί­α, σὰ σύ­νο­λο μορ­φῶν καὶ ἐκ­δη­λώ­σε­ων τοῦ Λα­ϊ­κοῦ Πο­λι­τι­σμοῦ, μοιά­ζει μὲ ἕ­ναν πε­λώ­ριο κύ­βο, ποὺ ἔ­χει ἕξι τε­τρά­γω­νες ἐ­πι­φά­νει­ες. Ἡ ἄ­νω ἐ­πι­φά­νεια τοῦ κύ­βου ἀν­τι­προ­σω­πεύ­ει τὴ Νε­ο­ελ­λη­νι­κὴ πραγ­μα­τι­κό­τη­τα.… Περισσότερα »«ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ» / Κώστα Ρωμαίου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ / Γιώργου Θεοτοκᾶ

Ὅ­ταν μι­λοῦ­με σή­με­ρα γιὰ Ἑλ­λη­νι­κὴ πα­ρά­δο­ση, βά­ζου­με στὸν νοῦ μί­α πνευ­μα­τι­κὴ καὶ ἠ­θι­κὴ ἐ­ξέ­λι­ξη μα­κρό­συρ­τη καὶ πο­λυ­ποί­κι­λη, μὲ πλῆ­θος δι­α­κλα­δώ­σεις ποὺ μπλέ­κον­ται ἀ­να­με­τα­ξύ τους καὶ συ­χνὰ ἀν­τι­στρα­τεύ­ον­ται ἡ μί­α στὴν… Περισσότερα »ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ / Γιώργου Θεοτοκᾶ