Το Ρωμαίικο >

πένθος

Χαρμολύπη ή το Χαροποιόν Πένθος / Φώτης Κόντογλου

«Ταύτα λελάληκα υμίν ίνα η χαρά η εμή εν υμίν μείνη και η χαρά υμών πληρωθή» (Ιω. ΙΕ’.11). «Η γυνή όταν τίκτη, λύπην έχει, ότι ήλθεν η ώρα αυτής· όταν… Περισσότερα »Χαρμολύπη ή το Χαροποιόν Πένθος / Φώτης Κόντογλου