Πεντηκοστή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ «έχει “γλώσσα” από τις πύρινες Γλώσσες της Πεντηκοστής»

Αλεξίας Κρητίδου, Θεολόγου-Οικονομολόγου              Η ωραιότητα της λειτουργικής γλώσσας, αλλά και η αγιότητά της πηγάζουν τόσο από τη Χάρη του ...

«ΕΚΧΕΩ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΕΠΙ ΠΑΣΑΝ ΣΑΡΚΑ»

Θεολογικό σχόλιο στην εορτή της Πεντηκοστής, ΛΑΜΠΡΟΥ  ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Η αγία εορτή της Πεντηκοστής είναι ένας ξεχωριστός σταθμός ...

Κυριακή πριν την Πεντηκοστή / † Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom

Ἔχουμε ἀκούσει στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων πώς, καθὼς ἡ Ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς πλησίαζε, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶχε ἀρχίσει τὸ ταξίδι του πρὸς τὰ ...

Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ.

Δεσποτική εορτή, που αναφέρεται στην ανάβαση του Χριστού στους ουρανούς και θεωρείται στην εκκλησιαστική παράδοση ως η ολοκλήρωση της αποστολής του ...

Πεντηκοστή καί παγκοσμιοποίηση / Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος – Θεολόγος

Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχε­ε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος. Ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσεν…». Ὅταν κατέβηκε ὁ ...

Οι σημερινές ευχές της γονυκλισίας

Δίνω, μετά δέους, το πρωτότυπο κείμενο των σημερινών "Ευχών της γονυκλισίας" με παράλληλη εξήγηση (για όσους την χρειάζονται). Εγώ ένιωσα σε μερικά ...

Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ / π. Δημητρίου Μπόκου

Επτά εβδομάδες συν την πρώτη μέρα της όγδοης εβδομάδας, πενήντα μέρες ακριβώς από το Πάσχα, γιόρταζαν οι Ισραηλίτες την εορτή της Πεντηκοστής. Γι’ ...

Ἡ διαστρέβλωση τῶν Ἁγίων μας μέσα στή μεταπατερική πλάνη / τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Βυζαντινῆς Ἱστορίας

Πολύ συχνά ἀναφερόμαστε στό διαβόητο ἐνδοεκκλησιαστικό (;) ρεῦμα τῆς λεγόμενης «μεταπατερικότητας». Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὑπό τόν βλάσφημο αὐτό ὅρο ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου