Περιστερεώτας

Συχώρα με πάτερ που ασπάστηκα το Ισλάμ / Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Η μετάβαση στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα δεν είναι εύκολη, όταν μάλιστα γίνεται υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως συνέβη στην ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου