Το Ρωμαίικο >

ποδιά

Η μάσκα ως πολυεργαλείο πολιτών και διαχειριστών / Βαθιώτης Κωνσταντίνος

Α. Η μάσκα ως πολυεργαλείο του πολίτη Την εποχή του κορωνοϊού η μάσκα έγινε το πολυεργαλείο του Έλληνα πολίτη. Διακρίνονται οι ακόλουθες έξι βασικές κατηγορίες. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η… Περισσότερα »Η μάσκα ως πολυεργαλείο πολιτών και διαχειριστών / Βαθιώτης Κωνσταντίνος