ποιμήν

Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός

Ἡ Ἁγία Γραφὴ δὲν μᾶς ἀναφέρει μόνον ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ πρωτότοκος καὶ ἀληθινός, ἀλλὰ ἀναφέρει καὶ πλῆθος ὀνομάτων τοῦ Ἰησοῦ ποὺ ἔχουν σχέση μὲ… Περισσότερα »Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός