πολίτες

Ζητούνται ηγέτες και πολίτες / Ανδρέας Σταλίδης

Το εύκολο να είναι να λέμε «ζητούνται ηγέτες». Το δύσκολο είναι να λέμε ότι ταυτόχρονα «ζητούνται πολίτες». Για τον εξής λόγο: Είναι πολύ ...

Παιδεία όχι μόνο για πολίτες, αλλά και για …οπλίτες / Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς

"Είμαστε εκείνοι για τους οποίους μας έλεγαν οι γονείς μας να μην τους κάνουμε παρέα". (Σε τοίχο λυκείου των Αθηνών) Στο σχολικό βιβλίο ...

Ελληνικός Κοινοτισμός

Α. Ο  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Πυρ και Γαία Η αρχέγονη αιτία πάνω στην οποία ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου