προαίρεση

Πρέπει να αποφασίσουμε εδώ και τώρα!!! Αύριο θα είναι αργά!… / Το Ρωμαίικο

Είτε μας αρέσει είτε όχι, επέστη η ώρα των μεγάλων αποφάσεων και των ιστορικών ρήξεων! Έληξε ο καιρός της πνευματικής ραστώνης και της ιστορικής απραγίας! Εργώδες κι επίτοκο το ιστορικό… Περισσότερα »Πρέπει να αποφασίσουμε εδώ και τώρα!!! Αύριο θα είναι αργά!… / Το Ρωμαίικο