ψηφιακή ταυτότητα

Η Εστία Πατερικών Μελετών γιά τό ζήτημα τῶν ψηφιακῶν ταυτοτήτων / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Νά κρατήσετε τίς παλιές ταυτότητες καί νά ξεσηκωθεῖτε ἄν θέλουν νά σᾶς δώσουν τέτοια ταυτότητα!» (Ἅγιος Παΐσιος) Τήν Κυριακή 24 ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου