ράσο

Το ράσο στη μάχη

Με το ξέσπασμα της Επανάστασης, πολλοί αρχιερείς και ιερείς συμμετείχαν ενεργά σε ένοπλα σώματα, ενώ πολλά μοναστήρια εξελίχθηκαν σε κέντρα ...

Στο Κρυφό Σχολειό του χθες και του σήμερα / ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

“᾽Απ’ ἔξω μαυροφόρ’ ἀπελπισιά, πικρῆς σκλαβιᾶς χειροπιαστό σκοτάδι καί μὲσα στή θολόχτιστη ἐκκλησιὰ (στήν ἐκκλησιά, ποὺ παίρνει κάθε βράδυ τήν ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου