Ρωμανία

Ο ρωμαίικος πολιτισμός, η Ρωμηοσύνη, αποτελεί τη σωτηριολογική μας πρόταση στον σύγχρονο κόσμο

Η Ρωμανία στην υπερχιλιετή ιστορική της πορεία, από τη μεταφορά της Ρώμης και την ίδρυση και εγκαινίαση της Νέας Ρώμης στα εύπορα και στρατηγικής ...

Η ιστορία της Ορθόδοξης Ρωμανίας-Βυζαντίου είναι εκπληκτική, Ασύγκριτη. Άθλος !!!

Η Ορθόδοξη Ρωμηοσύνη διαφέρει των άλλων πολιτισμών δια τον ηρωισμόν της ως και δια την αγιωσύνην της, Η Ελληνική Αυτοκρατορία της Ρωμανίας υπήρξε ...

Η Ελλάδα σε ένα σταυροδρόμι που διαλέγεις δύο δρόμους. Της σωτηρίας ή της οριστικής διάλυσης.

Της πνευματικής αναγέννησης του Έθνους, κάτω από τη σκέπη της Ορθοδοξίας ή του αφανισμού από τον συρφετό της παγκοσμιοποίησης. Και εδώ χρειάζεται ...

«Περί Ρωμανίας και Φραγκίας. Η σημερινή μας κρίση υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης σύγκρουσης των δύο κόσμων. Μικρό ιστορικό σχόλιο.»*

Καθώς ο λαός μας βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής, πιστεύω ότι είναι πλέον επείγουσα και sine qua non συνθήκη επιβίωσης για μας, να  ...

Σκόπια και «Μακεδονική» εθνογένεση / Ιωάννης Κ. Νεονάκης MD, MSc, PhD

Το Σκοπιανό αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα του διχασμού που επήλθε στους λαούς των Βαλκανίων μετά το Διαφωτισμό και την επικράτηση του ρεύματος ...

«Κωνσταντινούπολις, η αιώνια πρωτεύουσα και καρδιά του γένους των Ρωμηών.» / Ιωάννης Κ. Νεονάκης MD, MSc, PhD, Ιατρός Βιοπαθολόγος,

«Η Πόλη ήταν το σπαθί, η Πόλη το κοντάρι, η Πόλη ήταν το κλειδί της Ρωμανίας όλης.»* Στις 11 Μαΐου του 330 μΧ εγκαινιάζεται με λαμπρότητα από τον ...

Φωνή βοώντος εν τη ερήμω / Γράφει ο Γιάννης Κ. Νεονάκης MD, MSc, PhD

Το ρωμαίικο, με τη έννοια της υπερεθνικής, ελεύθερης, θεοκεντρικής (και όχι θεοκρατικής) Ενθέου Πολιτείας, η οποία πορεύεται θεσπισμένα και συλλογικά ...

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ / Παπαδημητρίου Απόστολος

Η θρησκευτική πίστη είναι διαχρονικό γνώρισμα της ανθρώπινης ιστορίας. Ο Πλούταρχος (45-120 μ.Χ.) τόνισε ότι μπορεί να βρει κάποιος πόλεις ...

Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ-Η Άλωση της Κων/πόλεως (1453) και η σημασία της / Αρχιμ. Κύριλλος Κεφαλόπουλος*

29 Μαΐου 1453. Μία ημερομηνία που συμβολίζει για τον ελληνισμό  μία τραγική στιγμή της ιστορίας, που σημασιοδοτεί το τέλος της ανατολικής Ρωμαϊκής ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου