Το Ρωμαίικο >

Ρωμανός Δ΄ Διογένης

ΡΩΜΑΝΟΣ Δ΄ ΔΙΟΓΕΝΗΣ / Μαντζικέρτ: Μία προσπάθεια διάσωσης της αυτοκρατορίας / Ιωάννης Μιχαλόπουλος*

Μόλις ανέβηκε στο θρόνο ο Ρωμανός ο Δ΄ ο Διογένης (1 Ιανουαρίου 1068, αφού παντρεύτηκε την Ευδοκία, τη χήρα του Κων/νου Δούκα) είχε να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα. Οι τουρκικές επιθέσεις… Περισσότερα »ΡΩΜΑΝΟΣ Δ΄ ΔΙΟΓΕΝΗΣ / Μαντζικέρτ: Μία προσπάθεια διάσωσης της αυτοκρατορίας / Ιωάννης Μιχαλόπουλος*