Ὀρθόδοξος Κυψέλη

ΟΥΣΗΣ ΟΨΙΑΣ / π. Δημητρίου Μπόκου

 «Ούσης οψίας τη ημέρα εκείνη τη μιά των σαββάτων…», (Ιω. 20, 19) Με την αναστάσιμη διθυραμβική απόλυση «Χριστός ανέστη εκ νεκρών…» ο Εσπερινός ...

Η επιλογή του Θεού και η επιλογή των ανθρώπων / Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς*

Ἀδελφοί μου, ἡ ἐπιλογή τοῦ Θεοῦ εἶναι διαφορετική ἀπό τήν ἀνθρώπινη ἐπιλογή. Ὁ Θεός ἐπέλεξε τόν Ἀβραάμ, ἕναν ἄτεκνο γέροντα ἑκατό χρονῶν, νά εἶναι ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου