Ὁ Ἰ. Σ.

Ἐξιστόρηση θαυμάτων τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ

Ὁ Ἰ. Σ., 73 ἐτῶν, ἀπὸ τὴν Περίκλεια Ἀριδαίας, εἶπε τὰ ἑξῆς: 1) Στὶς 26 Νοεμβρίου 1966 γεννήθηκε τὸ κορίτσι μας ἡ Δάφνη. Μετὰ τὰ φῶτα ποὺ ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου