σχολική αίθουσα

Η πιο όμορφη Γιορτή, η Γιορτή της σχολικής αίθουσας!

Κάθε μέρα και γιορτή, κάθε ώρα και ξεχωριστή γιορτή˙ θείο δώρο για λίγους. Είναι η τελετουργία της σχολικής αίθουσας. Ας αφαιρέσουμε νοητικά την ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου