Το Ρωμαίικο >

σεμινάρια

Ἕνωση Πολιτῶν Θεσσαλονίκης ‘’Μνῆμες’’ / Φροντιστήριο Πατριδογνωσίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 Πέμπτη, 8 Ἀπριλίου 2021 «Ἡ Βαλκανικὴ διάσταση τοῦ 1821» Ὁμιλητής: κ. Νιχωρίτης Κωνσταντῖνος, τακτικὸς καθηγητὴς στὸ ΠΑ.ΜΑΚ, στὸ Τμῆμα Βαλκανικῶν Σλαβικῶν καὶ Ἀνατολικῶν Σπουδῶν.   Τετάρτη, 14 Ἀπριλίου 2021 «ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Μία μοναδικὴ Ἐθνικὴ, μυστικὴ Ἑταιρεία μπροστὰ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ της» Ὁμιλητής: Κωστίδης Ἀβραάμ, ξεναγὸς.   Πέμπτη, 15 Ἀπριλίου… Περισσότερα »Ἕνωση Πολιτῶν Θεσσαλονίκης ‘’Μνῆμες’’ / Φροντιστήριο Πατριδογνωσίας