Σκόπια

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΑΝΘΑΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / Ἀρχιμ. Χρίστος Κυριαζόπουλος

Στό ὄ­γδο­ο βι­βλί­ο τῆς Ἱ­στο­ρί­ας του ὁ Ἡ­ρό­δο­τος, ὁ πα­τέ­ρας τῆς ἱ­στο­ρί­ας καί ἱ­στο­ρι­κός τῶν Περ­σι­κῶν πο­λέ­μων, δι­η­γεῖ­ται μέ πο­λύ ...

Οι «Πρέσπες» θα επαναληφθούν στη Βουλγαρία; / Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Αγαπητοί μου, το συνημμένο άρθρο  αφορά στις διεργασίες που γίνονται κυρίως από τα ισχυρά κράτη της ΕΕ μετά την Ελλάδα να επιβληθεί το ψέμα για τα ...

Τό Φανάρι ἦλθεν εἰς κοινωνίαν μέ τούς ἀκοινωνήτους τῶν Σκοπίων! Δέν ἠρωτήθησαν οὔτε οἱ Προκαθήμενοι! / Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Μηνάογλου, Διδάκτωρ Ἱστορίας

«Καὶ τὸ μυαλό σου εἶναι θολὸ καὶ τὸ δικό της πιὸ λειψό, σᾶς ἐθολώσαν τὰ λεφτά, γειά σου Φανφάρα, φαφλατὰ» Ἡ ἀντιποίηση εἶναι ἔργο δαιμονικό… ἡ ...

Σκόπια και «Μακεδονική» εθνογένεση / Ιωάννης Κ. Νεονάκης MD, MSc, PhD

Το Σκοπιανό αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα του διχασμού που επήλθε στους λαούς των Βαλκανίων μετά το Διαφωτισμό και την επικράτηση του ρεύματος ...

Το ‘Μακεδονικό ζήτημα’ και η σχισματική εκκλησία των Σκοπίων / Ιωάννη Σιδηρά*

Ως Μόρφωμα του Αντικανονικού και Αντορθόδοξου Εθνοφυλετισμού Το πρόβλημα της κυριότητος των εδαφών της Μακεδονίας στο ιστορικό πλαίσιο της ...

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΠΓΔΜ

Η Εθνική ταυτότητα των κατοίκων της ΠΓΔΜ προσδιορίζεται σαφέστατα από δύο εγκυρότατα και σημαντικότατα βιβλία των ιδίων. Το πρώτο είναι το βιβλίο ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου