σκοτάδι

«Σκληρόν προς κέντρα λακτίζειν»*

Πάντοτε το σκοτάδι θα μισεί το φως, το ψέμα την αλήθεια, η κακία την αρετή, η απιστία την πίστη. Αξίζει ν’ αφήσουμε να παρελάσουν για λίγο μπροστά ...

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΩΞΕΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ!

Ζούμε έναν οικονομικό και ψυχολογικό πόλεμο. Έναν πόλεμο εντελώς διαφορετικό από όσους έχει βιώσει η ανθρωπότητα έως τώρα. Οι κατακτητές δεν φορούν ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου