Το Ρωμαίικο >

σοφία

Η ΘΕΙΑ ΧΑΡΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑ / Ἀρχιμ. Νικοδήμου Κανσίζογλου*

α. Εἶναι ἀναγκαῖο, ὅταν ὁμιλοῦμε γιά τίς βάσεις τῆς Πίστεώς μας, νά κάνουμε ὅ,τι καί ὅταν ἀρχίζαμε νά μαθαίνουμε γράμματα στό σχολεῖο. Μάθαμε καλά τό ἀλφάβητο καί κατόπιν μπορέσαμε νά… Περισσότερα »Η ΘΕΙΑ ΧΑΡΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑ / Ἀρχιμ. Νικοδήμου Κανσίζογλου*