Το Ρωμαίικο >

σοφιστείες

Σοφιστείες – ΄΄προφάσεις εν αμαρτίαις΄΄ προς παραλαβήν της ΄΄κάρτας του πολίτη΄΄ / Ιερομόναχος Αρσένιος και Μοναχός Ησαΐας*

Εισαγωγικά. Από τριακονταετίας και πλέον είχαν ξεκινήσει στην ελλάδα οι προσπάθειες και οι σχεδιασμοί δια να νομοθετηθή η έκδοσις ταυτότητος περιεχούσης τον αριθμόν του Αντιχρίστου (666), με στόχον στο αμεσώτατον… Περισσότερα »Σοφιστείες – ΄΄προφάσεις εν αμαρτίαις΄΄ προς παραλαβήν της ΄΄κάρτας του πολίτη΄΄ / Ιερομόναχος Αρσένιος και Μοναχός Ησαΐας*