σταύρωσον

«ΩΣΑΝΝΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ» / (Θεολογικό σχόλιο στο περιεχόμενο και το νόημα της Κυριακής των Βαΐων)

Μετά την θαυμαστή ανάσταση του Λαζάρου οι ευσεβείς αδελφές του παρέθεσαν στον Κύριο και τους μαθητές Του μεγάλο και λαμπρό δείπνο για να ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου