στρατιώτης

Ποῦ πᾶς στρατιώτη;

-Ποῦ πᾶς στρατιώτη; -Πάω νὰ πολεμήσω. -Πᾶς νὰ παλέψης μὲ λιοπύρια καὶ χιόνια; -Πάω νὰ προστατέψω τὸ δίκιο καὶ τὴ λευτεριά. -Πᾶς νὰ διψάσης καὶ νὰ πεινάσης; -Πάω νὰ φυλάξω… Περισσότερα »Ποῦ πᾶς στρατιώτη;