συνεργασία

Το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα ΝΙΚΗ, περί συνεργασιών.

Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε δέκτες επίσημων και ανεπίσημων προτάσεων από κόμματα του λεγόμενου «πατριωτικού χώρου» για εκλογική συνεργασία. Ας ...

Ένα αγρο-κεντρικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης

Τα στοιχεία που αφορούν την ανεργία και ειδικά την ανεργία των νέων είναι αποκαλυπτικά. Για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας δεν περιμένουμε ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου