Το Ρωμαίικο >

συνταγματική αναθεώρηση

Σκέψεις γιά τή μελετώμενη συνταγματική ἀναθεώρηση / Κωνσταντῖνος Γ. Καρακατσάνης*

Ἡ ἱστορία καί ἡ παράδοση ἀποτελοῦν τήν ἀπαρχή καί τίς πηγές ἐπάνω στίς ὁποῖες στηρίζονται οἱ βασικές καταστατικές ἀρχές τοῦ Συντάγματος καί μέ βάση τό πνεῦμα τῶν ἀρχῶν αὐτῶν στοιχειοθετοῦνται… Περισσότερα »Σκέψεις γιά τή μελετώμενη συνταγματική ἀναθεώρηση / Κωνσταντῖνος Γ. Καρακατσάνης*