Το Ρωμαίικο >

Θ. Κοινωνία

Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων / Δελτίου Τύπου Θεία Κοινωνία / Φάρμακον αθανασίας, αντίδοτον του μη αποθανείν

«Θεουργόν Αἶμα φρίξον, ἂνθρωπε, βλέπων∙ ἂνθραξ γάρ ἐστι τούς ἀναξίους φλέγων∙ Θεοῦ τό Σῶμα καί οἱ θεοί με καί τρέφει∙ θεοῖ τό πνεῦμα, τόν δέ νοῦν τρέφει ξένως.» Κατά την… Περισσότερα »Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων / Δελτίου Τύπου Θεία Κοινωνία / Φάρμακον αθανασίας, αντίδοτον του μη αποθανείν