Θεόδωρος Στουδίτης

Εγερτήριο σάλπισμα / Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης, 759 μ.Χ – 826 μ.Χ.

Η Εκκλησία του Θεού δεν έχει μείνει χωρίς ποιμένα, μολονότι την έχουν κατατοξεύσει• και «πύλαι άδου» δεν έχουν καταφέρει να την καθυποτάξουν• ούτε ανέχεται να κάμνει κάτι και να λέγει… Περισσότερα »Εγερτήριο σάλπισμα / Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης, 759 μ.Χ – 826 μ.Χ.

ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ/Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης

Η Εκκλησία του Θεού δεν έχει μείνει χωρίς ποιμένα, μολονότι την έχουν κατατοξεύσει· και «πύλαι άδου» δεν έχουν καταφέρει να την καθυποτάξουν· ούτε ανέχεται να κάμνει κάτι και να λέγει… Περισσότερα »ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ/Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης