Θεόδωρος Ζήσης

Δεν ετίμησαν τις υπογραφές τους οι Μητροπολίτες της Μακεδονίας / Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ἀφορμὴ γιὰ τὴν συγγραφὴ τοῦ μικροῦ αὐτοῦ ἄρθρου πήραμε ἀπὸ τὴν ὑπομνηστικὴ ἀνάρτηση στὸ Διαδίκτυο ἐξαιρετικοῦ κειμένου ποὺ ὑπέγραψαν εἴκοσι δύο (22) ...

“Ἐν πρώτοις εἰς τό ὅτι ὅλες οἱ ἱεραρχίες, ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι τῶν τοπικῶν αὐτοκεφάλων ἐκκλησιῶν, πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, ἔχουν διαβρωθῆ ἀπό τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ”…

Ἄρθρο τοῦ πρωτοπρεσβ. Θεοδώρου Ζήση Πρίν ἀπό δεκατέσσερα χρόνια στίς 25 Ἰανουαρίου τοῦ 2007, προσκεκλημένος ἀπό ὀρθόδοξο σωματεῖο, ὡμίλησα στήν ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου