Θεολογία

Η οικογενειακή ζωή στο σπίτι κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής / π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν – Μεγάλη Σαρακοστή, Ἕνας τρόπος ζωῆς

Γιὰ τὴν ὀρθόδοξη ἀντίληψη, τὸ σπίτι καὶ ἡ οἰκογένεια ἀποτελοῦν τὴν πρώτη καὶ βασικότερη περιοχὴ τῆς χριστιανικῆς ζωῆς ἢ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ...

Ευγένιος Ροντιόνωφ, 19 χρονος νεομάρτυς των ημερών μας. 23/5/1996 / Χαράλαμπος Μηνάογλου

Είναι το ρωσσάκι που μας ελέγχει... Ο άγιος πολέμησε στην Τσετσενία για την πατρίδα του και δολοφονήθηκε το 1996 μαρτυρικώ τω τρόπω από τους ...

Χριστόφορος Παναγιωτόπουλος (Παπουλάκος) / Δημήτριος Π. Λυκούδης*

«Τον θρήνησαν σαν άγιο, τον κήδεψαν κατά τις εντολές του και στον τάφο του, στο κοιμητήρι του μοναστηριού, γράψανε σ’ ένα ξύλινο σταυρό: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ «ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ» ΑΣΥΝΕΧΕΙΑ / +π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ

Παράδοση στήν γλώσσα τῆς Ὀρθοδοξίας σημαίνει τήν ἀδιάκοπη συνέχεια τοῦ ὀρθοδόξου τρόπου ὑπάρξεως, πού κλείνει μέσα του τήν ἀληθινή πίστη, ὡς φρόνημα ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου