Το Ρωμαίικο >

τυραννία

Michael Yeadon(πρώην επιστήμονας της Pfiser) : Τον Νοέμβριο μπαίνουμε στην φάση 5 στο πρόγραμμα τυρρανίας .

<Φάση 5:> Kαθιέρωση χάους και στρατιωτικού νόμου (Νοέμβριος 2021-Μάρτιος 2022). Πάμε να δούμε όλες τις φάσεις και τι να περιμένουμε σύμφωνα με τον Michael Yeadon. <Φάση 1:> Προσομοιώστε μια απειλή… Περισσότερα »Michael Yeadon(πρώην επιστήμονας της Pfiser) : Τον Νοέμβριο μπαίνουμε στην φάση 5 στο πρόγραμμα τυρρανίας .