τύραννος

Τό Παιδί, «Βασιλιάς» – «Τύραννος»;

Α΄ Προκειμένου οἱ γονεῖς νά καταπιαστοῦν μέ τό θέμα τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν τους, ἀντιμετωπίζουν ἕνα πρόβλημα: Πού θά στηριχθῆ τό ἔργο τῆς ἀγωγῆς; ...

Για όλα όσα τα άσχημα και τα πολύ χειρότερα που θα έρθουν μελλοντικά, κύριος υπεύθυνος είναι ο τύπος που στηρίξατε με νύχια και με δόντια.

Τελευταία, παρατηρούμε δειλά δειλά να ξεπηδούν κάτι νιαουρίσματα αυτοκριτικής από κάτι φεϊσμπουκικούς τύπους, δήθεν ότι όταν ψήφισαν τον Μητσοτάκη ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου