Βασιλική Θάνου

Η ακατανόητη απόφαση της Πρωτοδίκη Φλώρινας για το Σωματείο «Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα» / Βασιλικής Θάνου*

Οι δικαστικές αποφάσεις είναι σεβαστές. Επιτρέπεται, όμως ή μάλλον επιβάλλεται η κριτική τους, όταν η κρίση του Δικαστή είναι καταφανώς εσφαλμένη. Η ...

Το παράνομο του Κέντρου «Μακεδονικής» Γλώσσας / Ἀρθρο της Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου, Προέδρου Αρείου Πάγου επίτ., πρώην Πρωθυπουργού.

Η ακύρωση της απόφασης για την αναγνώριση του Σωματείου «Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα» είναι ζήτημα εθνικό και όχι πολιτικό ή κομματικό ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου